Hệ thống phân phối

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Hải Phòng

- Bắc Ninh

- Bắc Giang

- Cao Bằng

- Điện Biên

- Hải Dương

- Hưng Yên

- Thái Bình

- Thái Nguyên

- Thanh Hóa

- Phú Thọ

- Đà Nẵng

- Quảng Trị

- Thừa Thiên Huế

- Bình Định